Wednesday, December 24, 2014

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Choose Your Sweets Wisely

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Choose Your Sweets Wisely: Can’t resist the candy bowl? There may be a way to control your sweet tooth without depriving yourself entirely: New research suggests ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefit of Drinking Green Tea

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefit of Drinking Green Tea: Benefit of drinking green tea: The proof is in -- drinking tea is healthy, says Harvard Women’s Health Watch Although tea drinking ha...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefits of Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefits of Olive Oil: Olive Oil Health Basics Olive trees first grew in the Mediterranean region thousands of years ago. They have spread to all areas of the ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Heart Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Heart Benefits From Olive Oil: It seems like a simple change, but switching from saturated fats to monounsaturated fat to prepare your food can produce big benefits. Re...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil: Inflammation is the immune system's first line of defense against injury and infection. It's a natural process that is designed t...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Cancer Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Cancer Benefits From Olive Oil: There once was a time when medical researchers linked various cancers to the amount of fat in our diets. Now, many believe that the type ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Diabetes Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Diabetes Benefits From Olive Oil: Diabetes causes severe spikes and drops in blood sugar levels, so people with this disease have to be very careful to maintain blood suga...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight-Loss Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight-Loss Benefits From Olive Oil: Carrying too much weight is a condition that goes hand-in-hand with high levels of cholesterol, heart disease, and other ailments. But th...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice: There are a lot of benefits of lemon juice. It is easily available in low price. It is cultivated throughout the year but in summer is is...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eight Great Benefits of Onions

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eight Great Benefits of Onions: Never mind the tears they bring on—onions are an ace ally in your fight against disease. A prized member of the lily family, they lavish ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Benefits of Kiwi in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Benefits of Kiwi in Urdu: 1 :   Kiwi is a power house fruit packed with various sources of energy : Kiwi fruits are enriched with lot of vitamin and mineral conte...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Health & Nutritional Benefits of Eggs

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Health & Nutritional Benefits of Eggs: Having eggs everyday will solve many of your health problems. Some like the yolk part and for some the egg white is tastier, eat it any w...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Nutritional Benefits of Dates in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Nutritional Benefits of Dates in Urdu: It is a delicious fruit with a delighting sweet taste. And it’s comparatively cheaper too. So for the dry fruit loving people like me it’...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Amazing Health Benefits of Palms in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Amazing Health Benefits of Palms in Urdu: Vitamin A also protects the human body from lung and oral cavity cancers. Another flavonoid compounds which include beta carotene, lutein...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: A Maintain regular sleep pattern.

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: A Maintain regular sleep pattern.: With projects, extra-curricular, tests, and friends or IM, you might not get to bed until after midnight every night, but don't get in t...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: White Foods Eliminate from Your Diet

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: White Foods Eliminate from Your Diet: White flour, white sugar and other processed foods are not only devoid of vitamins and minerals, but they’ve also been stripped of their nat...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Mental health and psycho-social support program

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Mental health and psycho-social support program: In September 2010, in collaboration with TPO Nepal, a psychosocial rapid assessment took place in the flood affected areas of Sindh and Pu...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Construction of Basic Health units in Pakistan

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Construction of Basic Health units in Pakistan: The project is funded by RAPID FUND Pakistan and is executed by Healthisblog and the local NGO WISES. The project teams surveyed and assess...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Skin Care and Rejuvenation

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Skin Care and Rejuvenation: Eating and Drinking in changing the habits of various beauty related and make up tips andskin care with facial beauty Follow the suggesti...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Hair care tips in Urdu. بالوں کی حفاظت

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Hair care tips in Urdu. بالوں کی حفاظت:  you can protect your hair with these easy tips Wish your hair were longer and thicker? Who doesn’t! Long, thick hair looks beautiful...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Drink Plenty of Water for Health Benefit

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Drink Plenty of Water for Health Benefit: Get awareness about the drinking water, It is essential for human health, it helps our body in many ways and keep our body healthy  In ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight gain is something that isn’t easy to do

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight gain is something that isn’t easy to do: Weight gain is something that isn’t easy to do. Hopefully these weight gain tips will help you to achieve your goals. One of the best weig...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Natural Weight Loss

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Natural Weight Loss: Tips for a Natural Weight Loss Diet: If you want a quick natural weight loss then you would have to start moving around more. You wo...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Juices For Weight Loss 5 Homemade Recipes...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Juices For Weight Loss 5 Homemade Recipes...: Homemade weight loss recipes, wonderful tips for weight loss by diet control Today is day 9 of the  juice feast ! I’m almost done!...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Healthy Weight Loss

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Healthy Weight Loss: A good  rate of weight loss is around 0.5kg to 1kg (1lb to 2lb) a week. To achieve this, you need an energy deficit of 3,500kcal to 7...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eye Health Tips in Urdu for Women

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eye Health Tips in Urdu for Women: Health And Attraction Of Eyes:   Eyes are most Attracted part of our body.For a women eyes are the best assets, but eyes need some specia...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eliminate Unnecessary Facial Hair in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eliminate Unnecessary Facial Hair in Urdu: Try the following remedies by Dr. Khurram to get rid of your unwanted hair on your cheek and chin.  Hair Removal Tips  1. Get your fac...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil: Inflammation is the immune system's first line of defense against injury and infection. It's a natural process that is designed t...

Friday, December 19, 2014

USHQIMET QË DËMTOJNË TRURINUSHQIMET QË DËMTOJNË TRURIN

Ushqyerja është e para që duhet të rregullojmë për të qenë mirë. Kemi parë shumë herë, për shembull, se si një seri ushqimesh të veçanta mund të ndikojnë pozitivisht mbi organizmin tonë, duke na ndihmuar të luftojmë probleme të veçanta të shëndetit.
Por ashtu sikurse ushqimet janë ilaçi ynë, ato mund të jenë edhe burim telashesh. Nuk duhet të mendojmë se ushqyerja ka të bëjë vetëm me linjën apo aftësinë tonë për të tretur: shumë studime pohojnë se konsumimi i një sërë ushqimesh, kanë efekte negative në trurin tonë. Duke shkaktuar kështu çrregullime të funksioneve, të cilat mund të çojnë në komplikacione të rënda.
Ja një listë e ushqimeve që duhet të evitoni nëse doni që truri juaj, i cili ka aftësinë tonë për të arsyetuar, të vazhdojë të funksionojë siç duhet:
Alkooli
Që alkooli ka efekte negative mbi trurin, në terma afatgjatë dhe afatshkurtër, tashmë dihet. Megjithatë disa studime kanë treguar se konsumimi i alkolit në sasi të madhe shkakton hollim të zonës kortikale në lobin frontal, pjesë e trurit e cila është përgjegjëse për vëmendjen, aftësinë për të marr vendime dhe kontrollimin e emocioneve. Sipas një studimi të kryer në Shtetet e Bashkuara, alkoli është toksik për neuronet. Pas konsumimit ai menjëherë sjell një ndjesi konfuzioni mendor dhe paaftësi për të menduar qartë. Në periudha të shkurtra efektet janë të kthyeshme, por në periudha të gjata bëhen të përhershme. Rreziku do të rritej nëse konsumi i alkolit tek të rinjtë përqëndrohet në fazën pas adoleshencës.
Fast Food
Edhe këto ushqime janë të dëmshme për trurin tonë. Një studim i kryer nga universiteti i Montrealit, pohon sesi fast food-et mund të modifikojnë substancat kimike të trurit duke iniciuar fllimin e depresionit dhe ankthit. Të gjitha këto ushqime, të pasura me yndyrna, veprojnë negativisht në trupin tonë, por krijojnë gjithashtu një lloj krize kur ndalon së konsumuari. Pasi keni ngrënë një hamburger, për shembull, mund të manifestohen ankthi dhe depresioni. Këto ushqime gjithashtu do të influenconin prodhimin e dopaminës, një substancë kimike shumë e rëndësishme për funksionet konjitive si vëmendja dhe memoria.
Ushqimet e skuqura
Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Oksfordit, të skuqurat dhe yndyrnat, përmbajnë substanca që influencojnë trurin, duke i dërguar mesazhe të ngopjes hipotalamit dhe, në të njëjtën kohë, ul përqëndrimin dhe qartësinë mendore. Jo vetëm ushqimet e përgatitura dhe të skuqura mund të përmbajnë aditivë, aromat artificiale dhe konservantët mund të influencojnë sjelljen, sidomos të fëmijëve, duke provokuar hiperaktivitet dhe duke shkatërruar qelizat nervore ne tru.
Sheqernat dhe yndyrnat e saturuara
Ekzistojnë disa ushqime që pengojnë efiçencën mendore, duke provokuar efekte të dëmshme mbi memorien dhe të mësuarit. Këto produkte janë sheqerna dhe yndyrna të saturuara që gjenden në ushqime si gjalpi, dhjami i përpunuar, vaj palme etj. Në përgjithësi, të gjitha ëmbëlsirat e paketuara dhe të përpunuara artificialisht janë të dëmshme për trurin. Një teprim në konsumimin e tyre mund të influencojë aftësinë për të mësuar dhe për të mbajtur mend.
Ti kushtojmë vëmendje asaj që hamë është thelbësore, jo vetëm për linjën tonë po mbi të gjitha për shëndetin tonë, e mesa duket, edhe për aftësinë tonë të të arsyetuarit.

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Hair care tips in Urdu. بالوں کی حفاظت

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Hair care tips in Urdu. بالوں کی حفاظت:  you can protect your hair with these easy tips Wish your hair were longer and thicker? Who doesn’t! Long, thick hair looks beautiful...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Drink Plenty of Water for Health Benefit

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Drink Plenty of Water for Health Benefit: Get awareness about the drinking water, It is essential for human health, it helps our body in many ways and keep our body healthy  In ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Best Weight Loss Tips Fast in a Healthy and Natura...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Best Weight Loss Tips Fast in a Healthy and Natura...: Best Weight loss Tips help and advice to you loose weight fast in a healthy and natural way  With all the diet pills and other weight lo...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Herbs Benefits in Urdu. information

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Herbs Benefits in Urdu. information: about herbs benefits in Urdu, people have been used herbs for million of years, information about most common herbs

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Weight Gain Tips

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Weight Gain Tips: Weight gain is something that isn't easy to do and you probably know this already. I know first hand because it is something I h...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Natural Weight Loss

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Natural Weight Loss: Tips for a Natural Weight Loss Diet: If you want a quick natural weight loss then you would have to start moving around more. You wo...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Juices For Weight Loss 5 Homemade Recipes...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Best Juices For Weight Loss 5 Homemade Recipes...: Homemade weight loss recipes, wonderful tips for weight loss by diet control Today is day 9 of the  juice feast ! I’m almost done!...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Weight Loss Tips - Food Tips

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Quick Weight Loss Tips - Food Tips: When it comes to finding quick weight loss diet tips that work, selecting your foods for your diet can be a real balancing act. You ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Health Care For Children

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Health Care For Children: Hello Parents and Grandparents… Welcome!  I am very pleased to bring you a blog full of tips and information about childrens health is...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Fitness For Men Health & Fitness Tips

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Fitness For Men Health & Fitness Tips: SLOW LIFTING BUILDS HUGE MUSCLES The claim:  Deliberate, controlled lifts ensure proper form and accelerate muscular gains. The t...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Got Milk? The Benefits of Milk for Kids

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Got Milk? The Benefits of Milk for Kids: When we were growing up, the case for milk was clear: It was good for you, your parents told you to drink it (which you did or, defian...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Top Health Benefits of Kiwi Fruit

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: The Top Health Benefits of Kiwi Fruit: Kiwi fruits are rich in many Vitamins, flavonoids and minerals. In particular, they contain a high amount of Vitamin C (more than orang...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 8 Health Benefits of Bananas

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 8 Health Benefits of Bananas: Banana, the once-exotic fruit, has found its way into our daily lives. Whether sliced over cereal or blended in a smoothie, here are eigh...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 8 Health Benefits of Bananas

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 8 Health Benefits of Bananas: Banana, the once-exotic fruit, has found its way into our daily lives. Whether sliced over cereal or blended in a smoothie, here are eigh...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 10 Health Benefits of Ginger

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Top 10 Health Benefits of Ginger: Ginger has been used as a natural remedy for many ailments for centuries. Now, science is catching up and researchers around the world ar...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Fruits and Vegetables Vitamin C for Weight Loss

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Fruits and Vegetables Vitamin C for Weight Loss: Research has found a link between vitamin C consumption and weight loss. Here's what you need to know. Fruits and Vegetables with V...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Get The most out of your cycling workout with thes...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Get The most out of your cycling workout with thes...: You never forget how to ride a bike. But a few pointers can help you get more out of your workout. Olympian Alison Dunlap, who runs mount...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Your Best Cardioversion Workout: Cycling

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Your Best Cardioversion Workout: Cycling: Once upon a time, exercising wasn't a chore. Remember it? Back when you were a kid, hopping on a two-wheeler wasn't a way to burn...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Sculpt a Lean Body Workout

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Sculpt a Lean Body Workout:   Get the enviable physique dancers are famous for with this body shaping workout. The best part: You'll barely move a muscle The s...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eye Health Tips in Urdu for Women

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eye Health Tips in Urdu for Women: Health And Attraction Of Eyes:   Eyes are most Attracted part of our body.For a women eyes are the best assets, but eyes need some specia...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Best Health Tips for Men in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Best Health Tips for Men in Urdu: Best natural tips to improve your body shape for men, women Body shaping is one of the primary interests of women these days. Body ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eliminate Unnecessary Facial Hair in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eliminate Unnecessary Facial Hair in Urdu: Try the following remedies by Dr. Khurram to get rid of your unwanted hair on your cheek and chin.  Hair Removal Tips  1. Get your fac...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefit of Drinking Green Tea

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Benefit of Drinking Green Tea: Benefit of drinking green tea: The proof is in -- drinking tea is healthy, says Harvard Women’s Health Watch Although tea drinking ha...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Heart Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Heart Benefits From Olive Oil: It seems like a simple change, but switching from saturated fats to monounsaturated fat to prepare your food can produce big benefits. Re...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Inflammation Benefits From Olive Oil: Inflammation is the immune system's first line of defense against injury and infection. It's a natural process that is designed t...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Cancer Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Cancer Benefits From Olive Oil: There once was a time when medical researchers linked various cancers to the amount of fat in our diets. Now, many believe that the type ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Diabetes Benefits From Olive Oil

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Diabetes Benefits From Olive Oil: Diabetes causes severe spikes and drops in blood sugar levels, so people with this disease have to be very careful to maintain blood suga...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice: There are a lot of benefits of lemon juice. It is easily available in low price. It is cultivated throughout the year but in summer is is...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Many Benefits of Lemon Juice: There are a lot of benefits of lemon juice. It is easily available in low price. It is cultivated throughout the year but in summer is is...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eight Great Benefits of Onions

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Eight Great Benefits of Onions: Never mind the tears they bring on—onions are an ace ally in your fight against disease. A prized member of the lily family, they lavish ...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Benefits of Kiwi in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Benefits of Kiwi in Urdu: 1 :   Kiwi is a power house fruit packed with various sources of energy : Kiwi fruits are enriched with lot of vitamin and mineral conte...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Health & Nutritional Benefits of Eggs

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Amazing Health & Nutritional Benefits of Eggs: Having eggs everyday will solve many of your health problems. Some like the yolk part and for some the egg white is tastier, eat it any w...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Nutritional Benefits of Dates in Urdu

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: 5 Nutritional Benefits of Dates in Urdu: It is a delicious fruit with a delighting sweet taste. And it’s comparatively cheaper too. So for the dry fruit loving people like me it’...

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight Loss Feel Bloated

Health tips in Urdu Kids Women Men Health Tips: Weight Loss Feel Bloated: I'm actually overweight so bloated? Whether that belly bloated actually translates into extra pounds depends on what's causing i...